Zaštita privatnosti opisuje kako SUNČANA STAZA d.o.o. postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e- mail adresa, kućna adresa ,OIB i telefonski broj, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje SUNČANA STAZA d.o.o. sazna tijekom korištenja internet trgovine. SUNČANA STAZA d.o.o. se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju internet trgovine, kako bi Vam omogućili korištenje svih pruženih opcija. SUNČANA STAZA d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.