Skraćeni naziv: Sunčana staza d.o.o.
Puni naziv: Sunčana staza d.o.o. za hotelijerstvo
Sjedište: Sisplac 31, 52 100 Pula
MBS: 040137627
OIB: 78467779495
VAT ID: HR78467779495
Direktor: Miroslav Trninić, Mirko Kostelac
Članovi uprave: Miroslav Trninić, Mirko Kostelac

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Rijeci
Banka:
Erste & Steiermarkische Bank d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
IBAN: HR1224020661100398367
SWIFT (BIC): ESBCHR22